Automatická kresba

Pomocí automatické kresby lze zaznamenat aktuální psychický a fyzický stav člověka. Je to výborná diagnostická technika při hledání příčin nemocí. Napomáhá při hledání řešení vedoucího ke zlepšení momentálního stavu. Automatickou kresbou lze zobrazit vnitřní svět každého jednotlivce a to, co mu brání v dosahování svých cílů v dalším osobním vývoji.

Slouží k rozvoji osobnosti, pomáhá harmonizaci psychosomatických potíží.