Kineziologie - metoda ONE BRAIN (metoda jednotného mozku)

je moderní, ale velice účinná metoda, pomocí které je možno odstranit dislexie, disgrafie, poruchy řeči, těžkosti s učením, duševní i fyzické problémy (alergie, bolesti hlavy, fóbie, deprese, různé závislosti...) .

Kineziolog - terapeut pracuje s problémy vyvolanými negativními zážitky a s tím spojeným stresem. Nejedná se o léčitelství, psychologii ani relaxaci, ale o výchovný systém, který vede k sebepoznání. Je to práce na vědomé, podvědomé úrovni, kdy se dá zjistit pomocí svalového testu příčina a doba současných problémů.
Kineziolog komunikuje s mozkem klienta, klade otázky a odpovědi testuje na svalech. Používá velmi jemného tlaku na mírně předpažené ruce klienta. Svaly reagují změnou napětí a mohou tak poskytnout odpovědi ANO - NE (negativní emoce sval oslabí, pozitivní je zpevní). Následnou korekcí lze nalezené bloky odstranit a navodit energetickou rovnováhu. Kineziolog nenahrazuje lékařskou péči, ale odstraňuje prvotní příčinu problému, který vznikl v těle zablokováním toku energie v důsledku prožitého stresu.